+370 520 78 122
PagrindinisSpecialistaiJurgis Dulinskas
Jurgis Dulinskas

Vidaus ligų gydytojas

Užsiregistruoti vizitui

Jurgis Dulinskas

 

Išsilavinimas ir profesinė veikla

 • 1978-1984 – Kauno medicinos akademija. Fizinė medicina ir reabilitacija, vidaus ligos
 • 1984-1985 m.  – VU Santariškių klinikos, klinikinė medicina. Vidaus ligų internatųros kursas. Gydytojas – internas.
 • 1985-1993 m. – Akmenės raj. centrinė ligoninė. Gydomasis darbas. Gydytojas – terapeutas, endokrinologas.
 • 1994-1998 m. – Vilniaus miesto Geležinkelininkų ligoninė. Gydomasis darbas. Gydytojas terapeutas, endokrinologas. Reanimacijos skyriaus vedėjas.
 • 1995-2001 m. – UAB „Pušyno kelias“. Gydomasis darbas, reabilitacija. Direktoriaus pavaduotojas, vėliau direktorius.
 • 1998-2001 m. – Vilniaus m. greitosios pagalbos ligoninė, priėmimo – konsultavimo skyrius. Gydytojas terapeutas.

          2001-2002 m. – Kalėjimo departamentas prie LR teisingumo ministerijos, 3 pataisos darbų kolonija. Sveikatos priežiūros organizavimas penitencinėse įstaigose. Valstybės tarnyba statutinėje organizacijoje. Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkas.

 • Nuo 2002 m. iki šiol –  VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Žmonių su sunkia judėjimo negalia medicininė, socialinė  ir profesinė reabilitacija. Gydytojas – terapeutas – reabilitologas, reabilitacijos sektoriaus vadovas.

Nuo 2005 m. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų, apimančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) teikimas – 2005-2012 m. – asmenims, turintiems fizinę, regos (nuo 2008 m.), klausos, psichikos, sutrikusio intelekto, kompleksinę negalią bei sergantiems vidaus ligomis (2011 m.) ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims tobulinimas kuriant bei diegiant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas, adaptuotus metodus, mokymo programas, teikiant metodologinę pagalbą kitiems profesinės reabilitacijos specialistams bei keliant jų profesinę kvalifikaciją.

 • Nuo 2007 m. gydytojas veda mokymus profesinės reabilitacijos specialistams profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės tobulinimo bei sukurtų bei išbandytų metodikų taikymo ir diegimo mokymus.
 • 2005-2008 m. dalyvavimas projekte: „Vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema asmenims su sunkia fizine negalia” pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BDP) II prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3.  priemonę  „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”. Funkcijos: profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų asmenims su sunkia fizine negalia kūrimo, išbandymo ir įdiegimo darbo grupės narys (projekto Nr.202-ESF/2004/2.3.0.-01-13).

Įgyvendinus projektą pirmą kartą Lietuvoje buvo sukurtos, išbandytos ir įdiegtos 5 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems fizinę negalią, metodikos, apimančios visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančias paslaugas – profesinių gebėjimų įvertinimas, orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ar naujų išugdymas, pagalba įsidarbinant – teikiamas asmenims su fizine negalia ir Vairavimo įgūdžių vertinimo ir lavinimo metodiką sunkią fizinę negalią turintiems asmenims.

 • Darbo grupės narys projekte „Vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema asmenims su sunkia fizine negalia, plėtra”, BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”. Atsakomybė: Smulkiosios motorikos įgūdžių lavinimo metodikos rengimo darbo grupės narys 2007 m.
 • Darbo grupės narys projekte „Vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos asmenims, turintiems fizinę negalią, tęstinė plėtra ir tobulinimas“ pagal BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”. Atsakomybė: metodinio leidinio „Darbo imitavimas“ rengimas 2008 m.
 • Nuo 2010 m. metodikų kūrimo, išbandymo ir įdiegimo darbo grupės narys – metodikų rengėjas projekte „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodikų kūrimas ir išbandymas bei įdiegimas“ vykdant 2009 m. liepos 16 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 6 (pirkimo Nr. 74877);

Įgyvendinus projektą buvo sukurtos, išbandytos ir įdiegtos keturios profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos asmenims, turintiems regos, klausos, sutrikusio intelekto bei psichikos negalias turintiems asmenims. Projektas įgyvendintas įgyvendinant projektą “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” VP1-1.2-SADM-02 priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (2009 m. liepos 16 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 6. Pirkimo Nr. 74877).

 • 2012 m. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos judėjimo negalią turintiems asmenims atnaujinimo darbo grupės narys vykdant 2012 m. Valakupių reabilitacijos centro Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklas.
 • Nuo 2007 m. mokymų vedimas specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų integracijos srityje vedimas: sukurtų ir išbandytų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų asmenims su sunkia fizine negalia taikymo mokymai, įgyvendinant projektą „Vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema asmenims su sunkia fizine negalia“ – pravesti mokymai „„Profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo paslaugų teikimo metodika” (2007-06-07); “Neįgaliųjų profesinių gebėjimu vertinimo metodika” (2007-05-21);
 • 2007-2012 m. mokomųjų seminarų specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų integracijos srityje vedimas: „Asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo ir atkūrimo paslaugų teikimas profesinėje reabilitacijoje“,
 • Nuo 2010 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro Valakupių reabilitacijos centre lektorius, vedantis kvalifikacijos kėlimo mokymus neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos specialistams. Vesti mokymai: “Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę užtikrinantys faktoriai: standartizuoti metodai, specialistai, įranga ir priemonės”; “FMR gydytojo vaidmuo medicininėje ir profesinėje reabilitacijoje. Funkcinio pajėgumo įvertinimo ir lavinimo metodai”; “Asmens funkcinio pajėgumo atkūrimas: paslaugų turinys ir metodai”; “Profesinės reabilitacijos programa ir kokybės užtikrinimas”; “Asmens funkcinio pajėgumo įvertinimas ir atkūrimas: fmr gydytojo vaidmuo”; “Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę užtikrinantys faktoriai: bendrieji asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo ir atkūrimo principai ir metodai, specialistų funkcijos”; sukurtų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų asmenims, turintiems regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos negalią turintiems asmenims taikymo ir diegimo mokymai profesinės reabilitacijos specialistams “Asmens profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugos teikimas regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos negalias tuintiems asmenims: bendieji ir specifiniai fiziniai profesiniai gebėjimai”. 

Kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės

Lietuvoje pagal galiojančius normatyvus licencijai.

2005-2016: Šveicarijoje: reabilitacinis cebtras Bellikon, Valens

2005, Norvegijoje, Bodo reabilitacijos centras.

Italijoje: Veronos reab. Centras.

Voketijoje : reabilitacijos disciplinos tobulinimo sis/mokymas kursas Zigeno universitete 2007, stažuotes Belgijoje, dalyvavimas mokymo kursuose JAV, Ispanijoje, Prancuzijoje.

 

Narystė

Reabilitologų draugijos narys

 

Publikacijos:

Darbo imitavimas“ metodinis leidinys 2008 m. Straipsniai reabilitologų konferencijos leidiniuose 2005, 2007m.

 

Kalbos:

Su gydytoju galite bendrauti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.