JURGIS DULINSKAS

Gydytojas reabilitologas ir vidaus ligų specialistas

IŠSILAVINIMAS IR PROFESINĖ VEIKLA

 • 1978-1984 – Kauno medicinos akademija. Fizinė medicina ir reabilitacija, vidaus ligos.
 • 1984-1985 m.  – Vilniaus Santariškių klinikos, klinikinė medicina. Vidaus ligų internatūros kursas. Gydytojas – internas.
 • 1985-1993 m. – Akmenės raj. centrinė ligoninė. Gydomasis darbas. Gydytojas – terapeutas, endokrinologas.
 • 1994-1998 m. – Vilniaus miesto Geležinkelininkų ligoninė. Gydomasis darbas. Gydytojas terapeutas, endokrinologas. Reanimacijos skyriaus vedėjas.
 • 1995-2001 m. – UAB „Pušyno kelias“. Gydomasis darbas, reabilitacija. Direktoriaus pavaduotojas, vėliau – direktorius.
 • 1998-2001 m. – Vilniaus m. greitosios pagalbos ligoninė, priėmimo – konsultavimo skyrius. Gydytojas terapeutas.
 • 2001-2002 m. – Kalėjimo departamentas prie LR teisingumo ministerijos, 3 pataisos darbų kolonija. Sveikatos priežiūros organizavimas penitencinėse įstaigose. Valstybės tarnyba statutinėje organizacijoje. Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkas.
 • Nuo 2002 m. –  Všį Valakupių reabilitacijos centras. Žmonių su sunkia judėjimo negalia medicininė, socialinė  ir profesinė reabilitacija. Gydytojas – terapeutas – reabilitologas, reabilitacijos sektoriaus vadovas.
 • Nuo 2005 m. – Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų, apimančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) teikimas (2005-2012 m.); asmenims, turintiems fizinę, regos negalią (nuo 2008 m.), klausos, psichikos, sutrikusio intelekto, kompleksinę negalią bei sergantiems vidaus ligomis (nuo 2011 m.) ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims tobulinimas kuriant bei diegiant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas, adaptuotus metodus, mokymo programas, teikiant metodologinę pagalbą kitiems profesinės reabilitacijos specialistams bei keliant jų profesinę kvalifikaciją.
 • Nuo 2007 m. gydytojas veda mokymus profesinės reabilitacijos specialistams profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės tobulinimo bei sukurtų bei išbandytų metodikų taikymo ir diegimo mokymus.
 • 2005-2008 m. dalyvavimas projekte: „Vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema asmenims su sunkia fizine negalia“ pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BDP) II prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3.  priemonę  „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”. 
 • Darbo grupės narys projekte „Vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema asmenims su sunkia fizine negalia, plėtra“, BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”. Atsakomybė: Smulkiosios motorikos įgūdžių lavinimo metodikos rengimo darbo grupės narys 2007 m.
 • Darbo grupės narys projekte „Vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos asmenims, turintiems fizinę negalią, tęstinė plėtra ir tobulinimas“ pagal BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”. Atsakomybė: metodinio leidinio „Darbo imitavimas“ rengimas 2008 m.
 • Nuo 2010 m. metodikų kūrimo, išbandymo ir įdiegimo darbo grupės narys – metodikų rengėjas projekte „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodikų kūrimas ir išbandymas bei įdiegimas“ vykdant 2009 m. liepos 16 d. 
 • Nuo 2007 m. mokymų vedimas specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų integracijos srityje vedimas: sukurtų ir išbandytų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų asmenims su sunkia fizine negalia taikymo mokymai, įgyvendinant projektą „Vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema asmenims su sunkia fizine negalia“ – pravesti mokymai „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo paslaugų teikimo metodika” (2007-06-07); “Neįgaliųjų profesinių gebėjimu vertinimo metodika” (2007-05-21).
 • 2007-2012 m. mokomųjų seminarų specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų integracijos srityje vedimas: „Asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo ir atkūrimo paslaugų teikimas profesinėje reabilitacijoje“.
 • Nuo 2010 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro Valakupių reabilitacijos centre lektorius, vedantis kvalifikacijos kėlimo mokymus neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos specialistams. 
 • 2012 m. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos judėjimo negalią turintiems asmenims atnaujinimo darbo grupės narys vykdant 2012 m. Valakupių reabilitacijos centro Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklas.
 • 2021 m. – gydytojas prisijungė prie InnMed klinikos vidaus ligų specialistų komandos.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS

 • 2005-2016 m. –  Šveicarijoje: reabilitacinis cebtras Bellikon, Valens.
 • 2005 m. –  Norvegijoje, Bodo reabilitacijos centras.
 • 2006 m. – Italijoje: Veronos reabilitacijos centras.
 • 2007 m. – Voketijoje : reabilitacijos disciplinos tobulinimo sis/mokymas kursas Zigeno universitete.
 • 2008 m. –  stažuotės Belgijoje.
 • 2009 m. – dalyvavimas mokymo kursuose JAV, Ispanijoje, Prancuzijoje.

PUBLIKACIJA

Darbo imitavimas“ metodinis leidinys 2008 m. Straipsniai reabilitologų konferencijos leidiniuose 2005 m., 2007 m.

NARYSTĖ

Reabilitologų draugijos narys.

KALBOS

Su gydytoju galite bendrauti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.